למידה באמצעות מפת מושגים

בפוסט הזה אעסוק ביתרון של למידה באמצעות מפת מושגים


הייצוג- מפת מושגים

מפת מושגים היא מארגן גרפי מרחבי

שמאפשר להציג קשרים והכללות בין מושגים מופשטים

או פריטים אחרים.

היא מצוינת לארגון ידע לומדים בנושא מסוים.


בואו נישאר בנושא אוכל.

ונבחר במשימת למידה חדשה שמקדמת שלוש מיומנויות חשובות

בנוסף לאוריינות החזותית- 

מיון, יצירת קטגוריות והכללה