top of page

מרחב למידה היברידי משתמש בקירות, ריהוט ואלמנטים בסביבה הפיסית ואמצעים המאפשרים גישה נוחה למרחב הדיגיטלי, באופן המקדם את הגישות הפדגוגיות החדשניות, הוגנות ושוויון. מרחב היברידי הוא גמיש יותר ומאפשר יצירתיות וחדשנות חינוכית. התכנון של מרחב היברידי המותאם לתלמידים, למורים ולקהילת בית-הספר הופך כיום לאחד האתגרים החשובים של המורים והמורות. 

bottom of page