אינפוגרפיקה בחינוך מסייעת לתלמידים להתחבר למידע כדי להבין ולבקר את המידע המוצג במדיה. התנסות בבניית ייצוגים וויזואליים תאפשר להם לייצר מידע ולעצבו ללמידה ולצרכים אחרים. שילוב משימות הכוללות אינפוגרפיקה מעודד יצירתיות ומאפשר ליזמות חינוכית לשגשג.