top of page

מיומנויות המאה ה-21 כוללות יצירתיות, מיומנויות דיגיטליות, חשיבה מחשובית, חשיבה ביקורתית, פתרון בעיות, יזמות, שיתופיות ועוד. הן חיוניות להשתתפות משמעותית בחברה, ללמידה לאורך החיים ולעבודה במקצועות ההווה והעתיד. כיום דרושה לכולנו יכולת גבוהה להסתגל לשינויים ולאמץ בקלות הרגלים חדשים. ניתן לפתח את המיומנויות הללו בשתי דרכים מרכזיות- חיקוי והתנסות בהקשר אותנטי. כאן תוכלו למצוא רעיונות לפיתוח מיומנויות המאה ה-21 בהקשרי חינוך.

bottom of page