top of page
מיומנויות המאה ה-21 כוללות יצירתיות, מיומנויות דיגיטליות, חשיבה מחשובית, חשיבה ביקורתית, יצירתיות, פתרון בעיות, יזמות, שיתופיות ועוד. הן חיוניות להשתתפות משמעותית וניהול חיי חברה, ללמוד ולעבוד במקצועות ההווה והעתיד. דרושה יכולת גבוהה להסתגל לשינויים ולאמץ בקלות הרגלים חדשים. ניתן לפתח את המיומנויות הללו בשלוש דרכים מרכזיות- חיקוי, התנסות וגם באמצעות הנחיה ישירה. כאן תוכלו למצוא רעיונות לפיתוח מיומנויות המאה ה-21 בהקשרי חינוך.
bottom of page