top of page

סדנאות וקורסים בהדרכת ד"ר לימור ליבוביץ

בינה מלאכותית בחינוך - עומדים או זזים

בינה מלאכותית בחינוך - עומדים או זזים

סדנת הכרות עם עולם הבינה המלאכותית לאנשי ונשות חינוך מובילים

בינה מלאכותית בחינוך היא השינוי הגדול ביותר במערכות חינוך מאז המצאת הלוח והגיר. בסדנה נכיר את טכנולוגיית הבינה המלאכותית ואת ההשפעות שלה עלינו. נלמד לכתוב פרומפט כדי לנצל את הכלים החדשים לטובת המורה- עוזר הוראה אישי. בנוסף, נדון ביישום ביקורתיות ובאוריינות בינה מלאכותית בהקשר החינוכי במטרה להכין את התלמידים לאתגרי העתיד.

חשיבת עתיד בחינוך

חשיבת עתיד בחינוך

כלים מעשיים ליישום חשיבת עתיד, חדשנות ויצירתיות לעתיד טוב יותר

בואו ננסה לדמיין את העולם שלנו בעוד 5 שנים, או בעוד 10 שנים. מה יהיו הדברים שיהיו חשובים לנו יותר מהכל? בסדרת תרגילים ניישם מתודות של חשיבת עתיד כדי להיערך טוב יותר יחד עם תלמידינו לחוויות, אתגרים והזדמנויות שמחכות לנו אי שם בתקופה הקרובה. כלי תכנון עתיד הם ה-א'-ב' של הדור הזה. הם האוריינות הדיגיטלית של הדור הקודם. לאלו שירכשו אותם תהיה הזדמנות לעצב עתיד טוב יותר עבור עצמם ועבור היקרים להם. המתודות שנלמד יכולות להשתלב בכל היבט של החינוך, מרמת השיעור ועד רמת החזון הבית-ספרי.

חדשנות ויצירתיות

חדשנות ויצירתיות

חשיבה מחוץ לקופסה וכלים מעשיים ליצירתיות לכל מטרה בחינוך

חדשנות ויצירתיות הפכו לאבני יסוד של החינוך המתמודד עם התמורות הרבות כיום. בסדנה ובקורס נכיר גישות חדשניות המיושמות בבתי-הספר המצליחים בארץ ובעולם: יזמות חינוכית, שילוב הדיגיטל בחינוך, למידה סביב פרויקטים, חשיבה עיצובית, חשיבה יצירתית ומייקרים. מהגישות שנכיר נבנה יחד מהלך שינוי מקומי המתאים בדיוק לכם. אני מזמינה אתכם להמציא את החינוך מחדש!

עיצוב אוניברסלי ללמידה

עיצוב אוניברסלי ללמידה

עקרונות של גישת עיצוב אוניברסלי ללמידה למיצוי פוטנציאל של כל הלומדים

עיצוב אוניברסלי ללמידה היא גישה שתאפשר לכם להעצים את פוטנציאל הלמידה של כל ילד וילדה בכיתה. בסדנה נכיר את עקרונות הגישה כדי להצליח להתאים באופן דיפרנציאלי את סביבות הלמידה לתלמידים בעלי כישורים, העדפות וחוזקות שונות. הגברת האמון של הלומדים ביכולותיהם תעמוד בבסיס השינוי שתראו בבית-הספר בסיום הקורס.

חדשנות טכנולוגית בחינוך

חדשנות טכנולוגית בחינוך

סדנה לעיצוב מותאם לכם של סביבות דיגיטליות החדשניות

מרחב למידה היברידי משלב בסביבה הפיסית את הנגישות למרחב הדיגיטלי כדי לקדם מיומנויות למידה לכל אורך החיים. בקורס ובסדנה נעצב יחד את הסביבה הפיסית והדיגיטלית באופן חדשני ומותאם למטרותיכם. נשתמש בכלים דיגיטליים וניישם עקרונות שיגבירו את השיתופיות, האוריינות הדיגיטלית, היוזמה ולקיחת האחריות של התלמידים על תהליכי הלמידה. אחד ממרחבי הלמידה הדיגיטליים המרתקים כולל שילוב כלי בינה מלאכותית חדשניים. מרתק!

שילוב טכנולוגיה דיגיטלית להערכת הלמידה

שילוב טכנולוגיה דיגיטלית להערכת הלמידה

טכנולוגיה דיגיטלית מעצימה חוויות למידה ומעצימה יכולות למידה עצמאית והוראה דיפרנציאלית

אחת המיומנויות המדוברות ביותר היא היכולת להשתמש באופן נכון ומושכל בכלים הדיגיטליים, ליישם ביקורתיות בתהליכי כריית ידע ולשלב כל זאת בתוכניות הלמידה של התלמידים בכל גיל. את המומחיות הזו ניתן לרכוש בסדרת מפגשים קצרה הממוקדת בהערכה משולבת דיגיטל. ד"ר לימור ליבוביץ מובילה את התחום בחטיבת תקשוב וטכנולוגיות בעשור האחרון, אוחזת בתואר שני בתכנון לימודים ודוקטורט בהדרכה, לרבות ניסיון עשיר שעומד לרשותכם בסדנה זו. מדובר בכל זאת ב"אמא של ה"גלידות"- דגמי ההוראה הדיגיטליים ששיגעו את כולם בימי הלמידה מרחוק.

bottom of page