top of page

חדשנות ויצירתיות בחינוך מקדמים גישות כמו 'למידה במשיכה', יזמות חינוכית, טכנולוגיה בחינוך, האטה בחינוך, למידה מרחוק, למידה סביב פרויקטים, חשיבה עיצובית, מייקרים ומסייעים למוסדות החינוך לשגשג. אני מזמינה אתכם להיכנס ולהכיר את כל מה שחדש בארץ ובעולם ולקבל כלים להמצאת החינוך מחדש.

bottom of page