top of page

בינה מלאכותית בחינוך היא השינוי הגדול ביותר במערכות חינוך מאז המצאת הלוח והגיר. עוצמת השינוי והשפעתו על הגישות הקיימות עדיין לא ברורה בימים אלה. חשוב לציין שביקורתיות, בדיקת המידע ומודעות להטיות חשובות, אבל גם חשובה ההתנסות של כולנו בכלים החדשים כדי לבסס תרבות חדשה של למידה, ערכים וקפיצה לעתיד טוב יותר

bottom of page