שלושה תפקידים לייצוגים החזותיים המלווים טקסט


הסרטון מבית "The story of staff project"

מדגים הקניית תוכן (בשמונה דקות בלבד) בצורה בהירה המשלבת ייצוגים חזותיים.

במקרה של הפוסט הזה  אני משתמשת בהדגמה כמקור להבנת מושגים.

הסרט לא עוסק ישירות באוריינות חזותית, אבל הוא משתמש בייצוגים חזותיים בדרך טובה.


בחרתי בסרטון הזה כדי להראות מה קורה כשטקסט דבור (המנחה אני לנארד מדברת) מלווה באיורים מתארים, מארגנים ומפרשים. לטענתי, גם עבור מי שלא מכיר את כל המינוחים באנגלית, קל מאוד להבין כל מושג שמדובר עליו.


למה קל לנו להבין?