להיות קרטוגרפים- דרך אחרת ללמוד מפה


תיעוד של בניית "נוף" מקוביות על-ידי תלמידים בהתנסות מעשית

בעקבות מחקר על המצאת ייצוגי מפה שיפורט כאן בהמשך


הפוסט הזה עוסק בלמידה של מפות בכיתה בדרך שיתופית המקדמת המצאה של ייצוגים.


מפה היא ייצוג מורכב ללמידה והוראה,

אבל, תסכימו איתי כי הכרחי שכל אדם יכיר וישלוט בקריאת מפה