"רק" מצגת טובה זה עדיין לא מספיק


בסרטון הבא של הרצאת טום ווג'ק ב-TED: 

Tom Wujec: 3 ways the brain creates meaning

תוכלו לראות את היתרונות של הצגת מולטימדיה ברמת הלומד היחיד וברמת קבוצה של לומדים המשתפים פעולה בחשיבה משותפת.


ה"סוד" של הלמידה המשמעותית (ותקשורת) הוא בנייה של מודלים מנטליים.

מודל זה ייבנה באמצעות שלושה אזורים בקוגניציה (שיוצרים את אפקט "אה הה"... הבנתי...)

אשר מקבלים מידע מהקליפה הוויזואלית של המוח.


המרצה מזכיר רק שלושה אזורים במוח שעוזרים לנו להבין, מתוך הרבה יותר...


  1.  הזרם הגחוני Ventral stream טום קורא לו גלאי "מה?", כלומר זהו החלק במוח המזהה במה אנו מביטים. זה החלק במוח שנותן לרפרנט את השם שלו. אנחנו בונים במהלך חיינו ייצוגים מנטליים של פריטים רבים מספור, וגם יכולים לזהות