המחקר העדכני על המוח האנושי מזמין אותנו המחנכים לעדכן את האופנים בהם אנחנו מתכננים אירועי למידה. הצורך בריווח הלמידה בהפסקות לקידום עיבוד המידע וארגונו בזיכרון ארוך הטווח, הנגשת תכנים ללמידה במגוון דרכים כדי לקדם שוויון הזדמנויות ללמידה, שימוש נכון בייצוגים חזותיים כדי לארגן את המידע באופן נוח לזכירה, התאמת הלמידה באופן אישי לכל לומד באמצעות תכנון נכון ופרסונלי יות וללא השקעה גדולה מדי מצד המורה, יצירת מעורבות של הלומדים בלמידתם ועוד. כל המידע זמין ונוח כאן בדף זה.
1
2