מדוע ואיך לייצר הרבה קשרים במוח הלומד?


הסרטון הזה מתאר כיצד המוח של הילד בונה קשרים טוב יותר ומהר יותר

באמצעות אינטראקציה עם העולם ואיתנו וזקוק לנו כדי שנעזור לו.


הסרטון הזה נוצר על-ידי "Let it Ripple: Mobile Films for Global Change" כדי לעורר אותנו לשינוי.


במקום לחשוב על המוח כעל מכונה או מחשב

חושבים על המוח כעל רשת האינטרנט.


בסרט אומרים לנו שבמוח של מבוגר יש פי 3 יותר קשרים לעומת הקשרים ברשת האינטרנט

אבל- שימו לב....

לילד יש פי 10 יותר קשרי