top of page

חדשנות, יזמות ויצירתיות במרחבי הלמידה במאה ה-21 הפיסיים והדיגיטליים

עודכן: 26 בנוב׳ 2020בשנים האחרונות חלה התפתחות עצומה

בהשקעת משרד החינוך, הרשויות המקומיות ובתי-הספר במרחבי למידה חדשניים פיסיים וכן במגוון עצום של מרחבי למידה דיגיטליים, תכנים ומדיה ללמידה.בסרטון- מתחם בית-הספר העתידי גוגיה של רשת אמי"ת בשדרות בתכנון של משרד האדריכלים גיורא שפיר. (אני מאוד רוצה כבר לראות את התוצר המוגמר)


במספר מכללות וברשתות החינוך לא מעטות גילו את הפוטנציאל האדיר

לשיפור החינוך בבניית מרחבי למידה המשקפים תפיסה חינוכית עדכנית.

לצד התקציב המיוחד והתכנית


הפיתוח המקצועי למורים כולל, עדיין, מעט מדי הכוונה

לאופנים בהם אפשר להשתמש במרחבי הלמידה הפיסיים והדיגיטליים לחדשנות, ליזמות וליצירתיות.


בפוסט זה אני מבקשת לסווג את הגישות השונות- לנושאי החדשנות, היזמות והיצירתיות 

ולהצביע על הפוטנציאל לשינוי הפרדיגמה בחינוך

באמצעות שימוש נכון במרחבי הלמידה שהוקמו.


את השינוי יעשו המורה ותלמידיו יחד.

אני רוצה להציע כאן להעצים את השותפות של התלמידים בתהליך היצירה

של הפדגוגיה העדכנית המשלבת טכנולוגיה במאה ה-21.


ההצעה כוללת  נקודות לחשיבה על חדשנות, יזמות ויצירתיות במרחב הלמידה.


1. חדשנות.


אני רוצה להציע שחדשנות בכלל, וחדשנות פדגוגית בפרט אינה תהליך שבא מלמעלה למטה.
אלא, תהליך ממושך של הקשבה לצרכים ולמטרות האישיות של התלמידים
ומתן פתרונות באמצעים שלא היו זמינים לנו קודם.

כדי לקדם חדשנות בפדגוגיה במרחבי הלמידה שהוקמו,

צריך לקיים תהליך של הצפת מטרות וצרכים של הלומדים

לצד אפשרויות חדשות של שילוב קהילות, טכנולוגיה ואמצעים אחרים.

אפרט כאן מספר דוגמאות לגישות פדגוגיות המתאימות למרחב הלמידה החדשים-2. יזמות


יזמות היא התשובה לאתגרים בסביבתנו הקרובה, בסביבת התלמידים
ומשפחותיהם. תהליך למידה היוצא מבעיה שמעניינת את התלמידים
מבססת שותפות בהקשר הבית-ספרי. שותפות זו בין התלמידים למורים
מייצרת תנאים למוטיבציה, לעניין ולנכונות להשקיע מאמץ בלמידה.

גישות פדגוגיות המיושמות במרחבי הלמידה החדשים והמעודדות יזמות:


3. יצירתיות


יצירתיות היא תהליך קוגניטיבי רצוי על-ידי מורים ולתלמידים כאחד
בהקשר הבית-ספרי. הסביבות החדשות שנבנו בבתי-הספר
מבטאות כמיהה של המתכננים לאפשר קידום היצירתיות של המשתתפים.


הוראה הכוללת אסטרטגיות לפיתוח יצירתיות:בהצלחה מורי המאה ה-21. אשמח לתגובות כאן בבלוג.

Kommentare


bottom of page