7 רכיבים למרחב הלמידה המיטבי


ההקשר של הכתיבה שלי הפעם הוא חשיבה עיצובית ומרחב הלמידה בפסג"ה (אבל ניתן לשייך את העקרונות לכל סביבה בה לומדים).

נשאל- מה יהיו מרכיבי הסביבה ומדוע?


איוואן מקינטוש (מהסרטון שלמעלה כאן) מדבר על 7 עקרונות לעיצוב סביבת למידה משמעותית 

בעקבות כנס בו השתתף.

את העקרונות הללו הצגתי כפתיח לשיח למידה במפגש מנהלים וסגנים חדשים בדרום (תשע"ג),

והתובנות שמעובדות כאן הן תוצר של השיח שהתקיים עם כל השותפים.

1. מרחב המאפשר שיחה "אחד על אחד" לביצוע בפועל של משימה- בפרטיות לדוגמה- חשיבה על מעשה ההוראה, תכנון ההוראה, שיח הדרכה וכדומה.

פינה לשניים במרכז פסג"ה בת-ים, 

הנותנת תחושה לא פורמאלית


למה צריכים מרחב כזה בהקשר של פיתוח מקצועי של מורים?

ובכן, מכיוון שידוע כי הלמידה היא חברתית

ומודלים שונים להדרכה דיאדית (מדריך ומודרך)

פועלים בשדה שנים רבות, 

(ורבות מההדרכות מתקיימות בפסג"ה עצמה לאורך יום העבודה),

חשוב לזמן סביבות נעימות לעבודה וחשיבה משותפת.


2. מרחב המאפשר התארגנות של קבוצת עמיתים ולמידה שיתופית ללא הפרעה,

כשהמשתתפים עצמם מארגנים את הסביבה המתאימה להם 

(מאלמנטים- כמו ריהוט, שאנחנו מזמנים להם).

חשוב מאוד לא לקבע רהיטים למקומות ולא להשתמש ברהיטים מגושמים וכבדים,