מפת מושגים מקדמת למידה משמעותית


פרופ' ג'וסף נובאק מרצה לסטודנטים אודות ההתפתחות והחשיבות של מפות מושגים המתמקדות בידע מאורגן שמאפשר מתן תשובה לשאלה.

ההרצאה הזו מחולקת לשני חלקים בני 8-9 דקות בלבד.

זהו קישור לחלק השני.


הוא אומר שהידע של הלומד מורכב ממושגים ומן הקשרים שביניהם

וטוען כי על ההוראה לעסוק בקידום היכולת של הלומד לבנות משמעות.

בניית משמעות כוללת עיבוד של המידע החדש ופרשנות שלו באמצעות הידע הקודם

ואז- ארגון של המושגים שנלמדו ברשת של קשרים שתאפשר ללומד נגישות לידע זה,

ותאפשר לו גם להשתמש בידע הזה במצבים חדשים.