top of page

איך ללמוד נכון? העיקרון השלישי בגישת עיצוב אוניברסלי ללמידה

עודכן: 17 בפבר׳ 2023

גישת עיצוב אוניברסלי ללמידה- UDL היא גישה מבוססת מחקר (על המוח) ויישומית שעוסקת בשלוש שאלות מפתח- מדוע ללמוד? מה ללמוד? ואיך ללמוד? המקור: CAST גישה זו תופסת את המורה כמומחה וכן את התלמיד כמומחה.

העקרונות של הגישה הם עקרונות "עיצוביים" - היא כוללת מגוון כלים מעשיים לעיצוב סביבות למידה הנותנות הזדמנות שווה לכל ילד וילדה להצליח בלמידה.

הגישה והעקרונות יכולים להיות מיושמים מחר בבוקר גם בכיתה שלך. הם פשוטים למדי.

מחנכים, מחנכות ובתי-ספר שייקחו על עצמם להכיר את הגישה לעומק יוכלו לקיים חינוך המכיר בשונות בין תלמידים ומתמחה בסיוע לכל אחד מהם להצליח.

לדעתי, הגישה הזו מאפשרת לאנשי ונשות החינוך ליישם את מומחיותם בתחומי הלמידה והחינוך של הדור הבא, ובעקבות זאת לשנות את פני החברה. כן. זה פוסט אופטימי :)


זה הפוסט השלישי בסדרת הפוסטים העוסקת בגישת עיצוב אוניברסלי ללמידה בעיקרון הראשון ביקשנו לטעת בלומדים מוטיבציה ותחושת מטרה בלמידתם ובאופן זה לייצר קרקע פורייה לתהליך הלמידה (בהכוונה עצמית)- הוא עסק בשאלה מדוע ללמוד? בעיקרון השני כבר תארנו את מגוון האופנים להצגת מידע שיאפשר לתלמידים לעבד ולארגן אותו בזיכרון ארוך הטווח- הוא עסק בשאלה מה ללמוד?

כעת, בעיקרון השלישי נכוון את הלומדים להפעיל את הרמה הגבוהה ביותר של אסטרטגיה לניהול הלמידה שלהם - נעסוק בשאלה איך ללמוד?


עלינו המורים מוטלת האחריות לספק לתלמידים אסטרטגיות לדוגמה, כלים ופיגומים שיסייעו להם להציב לעצמם מטרות רחוקות, לבקר את קצב הלמידה של עצמם ולבחור עבור עצמם מסלולים להצלחה.

כמו בעקרונות הקודמים, אנחנו צריכים לדאוג לנגישות גבוהה לתלמידים לכל הכלים שאנחנו מספקים להם.

בשלב הראשון עלינו להסיר מכשולים בסביבה הפיסית בה התלמידים מקיימים את הלמידה ולהפוך אותה לאופטימלית עבור כל הלומדים. 1. גוונו את האופנים בהם תלמידים יכולים לנוע בסביבה הפיסית כדי לבצע משימות למידה. חלק מהתלמידים זקוק למרחב, כלים וקצב למידה מותאם אישית. רוב התלמידים יוקירו תודה על גיוון אפשרויות מענה למשימות למידה. לדוגמה, אפשרו להם לענות, לסמן, להגיב או להקליט.

2. שלבו כלי סיוע לכלל התלמידים באמצעות הכנסת טכנולוגיות מסייעות למרחב הלמידה. לדוגמה, אפשרו להם להקליט תשובות במקום לכתוב, להשתמש בקיצורי מקשים במקום לעבוד עם "עכבר" במחשב ואף שלבו אייפדים לתלמידים שהאמצעי הזה יכול לאפשר להם להגיב וללמוד בקלות רבה יותר.


בשלב השני נתאים את התקשורת בכיתה לתלמידים שלנו, נציע מגוון דרכים לביטוי למידתם ונשקיע בפיתוח ושכלול המיומנויות שלהם (במיוחד מיומנויות המאה ה-21).

  1. הציעו לתלמידים דרכים מגוונות לתקשורת בכיתה עם המורה ובין התלמידים. התקשורת יכולה להיות בלתי אמצעית (פנים אל פנים), או להיעזר במדיומים תקשורתיים שונים (מייל, הקלטות, צ'אט בסביבה הדיגיטלית, תקשורת וידאו סינכרונית, כלים שיתופיים). חשוב להכיר בכך שתלמידים מעדיפים לבחור אמצעי תקשורת המותאם להם והיצע יכול לסייע להם להשתתף ולייצר אינטראקציה מועילה בשיעור.

  2. הציעו מגוון רחב ככל האפשר לביטוי הלמידה של התלמידים שלכם: ציור, קומיקס, כתיבה, המחזה, צילום, סרטון, בניית דגמים וכו'. שקפו את התפיסה שאין דרך אחת לבטא למידה. היערכו עם מחוונים המסייעים לתלמידים להגיע לרמת ביטוי גבוהה דרך התנסות, הערכה עצמית ואף הערכת עמיתים.

  3. השקיעו בפיתוח מגוון מיומנויות לתלמידים והציעו להם תמיכה ופיגומים שיסייעו להם להשיג רמה גבוהה של שליטה (fluancy). שליטה ברמה גבוהה תאפשר להם לשחרר חלק ניכר מזיכרון העבודה לביצוע משימות ברמה מטה-קוגניטיבית. כלומר, לבחור באסטרטגיות מצליחות שיובילו אותם לשליטה ברמת מומחה בלמידתם. המיומנויות הרצויות מופיעות גם בתיאור דמות הבוגר במערכת החינוך הישראלית וכדאי להכירן. חלקן מתכתבות עם מיומנויות המאה ה-21 כגון: חשיבה ביקורתית, אוריינות שפתית, אוריינות דיגיטלית. חלק מהמיומנויות הללו כוללות פתרון בעיות, מיומנויות של התנהלות בצוות שגם הן חשובות מאוד לכל אדם החי כיום.

בשלב השלישי נספק לתלמידים אסטרטגיות, כלים ופיגומים שיסייעו להם להציב לעצמם מטרות בלמידה כעת ולאורך החיים, לבקר את קצב הלמידה של עצמם ולבחור עבור עצמם מסלולים להצלחה. כאן הצלחה תבוא לידי ביטוי בפיתוח מטה-קוגניטיבי של הלומדים. דבר נוסף שיש לחשוב עליו זה תמיכה בבניית growth mindset של הלומדים (להרחבה כאן).

1. אפשרו לתלמידים לכתוב בצורה ברורה את המטרות שהם רוצים להשיג באמצעות הלמידה וסייעו להם לבנות לעצמם דרכים להשגת המטרות שלהם. הציעו להם פיגומים וכלים שיסייעו להם לראות לאן הם מכוונים את עצמם. מחקרים מראים יתרון לבניית תוכנית חזותית ולהצגת השלבים והטיפוס בהם באופן חזותי (דמיינו ציור של סולם או טיפוס על הר). חשוב להדגיש ללומדים מהם המשאבים שעומדים לרשותם, להנכיח קשיים ואתגרים בדרך ולהראות להם דרכים מגוונות להתגבר עליהם באמצעות נקיטת אסטרטגיות מתאימות. חשוב לתת לתלמידים לבנות זאת בעצמם ולהציע להם בחירה מרובה, לסייע להם להפעיל שיקולים שונים וכו'. זאת על מנת להפוך אותם ללומדים פוריים, מכווני מטרה ובעלי חוסן.

2. נספק לתלמידים משוב ותמיכה בפיתוח היכולת שלהם לבנות דרכים להצלחה. לדוגמה, נלמד אותם לעצור ולחשוב בנקודות עצירה קבועות בתוך התהליך. נבקש מהם להסביר את השיקולים בבחירת דרך פעולה מסוימת ונשאל אותם אם היא תסייע להם להגיע למטרה שהציבו לעצמם? הוסיפו תומכי למידה ומנטורים שיבקשו מהתלמידים לחשוב בקול ובכך יעצימו את יכולתם להתמודד עם קשיים ואתגרים, לתכנן ולבצע את התוכנית שהגו באופן מושכל.

3. נסייע לתלמידים לארגן את המידע שאספו בלמידתם בכלים שונים (טבלאות, תיקיות בענן וכד') כדי לאפשר להם לעסוק ברמות הגבוהות של החשיבה, בפתרון בעיות ובהתמודדות עם אתגרים שונים. נעזור להם להכיר מארגנים גרפיים שונים כגון מפות חשיבה, מפות מושגים שהינם כלי חשיבה שמסייעים לראות את התמונה הגדולה ולהביא לידי ביטוי יכולות חשובה מסדר גבוה. ציר זמן הוא ייצוג נוסף שמאפשר להתרחק, לסייע לתלמידים בתהליך הסקת מסקנות ולהפעלת חשיבה מסדר גבוה, ניתוח וביקורתיות.

4. נעודד את התלמידים לקיים תהליכים רפלקטיביים, להבחין בדרכים שבהן נקטו לפתרון בעיות ולהתמודדות עם אתגרים בתהליך הלמידה. הכלים הללו יסייעו להם להחליט אילו מיומנויות עליהם לפתח בהמשך ויכוונו את הלמידה להעשיר את ארגז הכלים שלהם בהמשך. רפלקציה ויכולת לנטר את תהליכי הלמידה הם הכלים המוכרים והשימושיים בפיתוח לומדים שיכולים להיות לומדים לאורך החיים. עלינו לספק לכל התלמידים ליווי מותאם אישית, תמיכה ומשוב שיפתחו אצלם יכולות לארגן, להוביל, ליישם למידה בכל תחום תוכן וגם להרגיש בעלות על למידתם.


אני מזמינה אתכם לקרוא ולהעמיק בתפיסה הזו במקור- CAST הוא ארגון שמקיים וובינרים, מוביל קהילה תוססת של מחנכים כבר עשור ומציע קורסים ללמידה עצמית בנושא. ממליצה בחום למתעניינים לצלול פנימה ולגלות עולם.


בהצלחה מורי המאה ה-21,


אשמח מאוד אם תרשמו לאתר לקבלת הודעות וכן בצעו הרשמה לחברות Log In באתר כדי להיות מנויים לאתר ולהשתתף בשיח בנושאים שעולים כאן. בנוסף, זכרו שניתן להזמין הרצאה מעוררת השראה כאן.

Comments


bottom of page