top of page

בינה בכיתה- גישה יזמית לשילוב בינה מלאכותית בחינוך

ציבורי·102 חברים
נפתלי זלץ
נפתלי זלץ

הבינה המלאכותית יכולה להעניק לכל אדם גישה בקצות אצבעותיו לכלים ומומחיות שבעבר היו שמורים לעשירים משום שדרשו בעלי מקצוע רבים. המפתח כמו לכל אוטומטון זה לדעת איך לנסח את בקשתך באופן הנכון, ולהתאים את זה לאנשים אחרים, עם דרישות וצרכים שונים משלך.

הגישה היזמית הוכיחה במשך שנים את האפשרות לעשות את זה באופן אוטומטי ואיטרטיבי ולכן היא מועמדת ראשית לעבור הסבה לאוטומטיזציה באמצעות בינה מלאכותית


+ אורטל

מי אנחנו

הקבוצה הזו נועדה לתמוך ולסייע לכל הלומדים בקורס ״בינה בכיתה״...

חברים

bottom of page