חינוך ליצירתיות בעידן הטכנולוגיה הוא הגישה החינוכית הרלוונטית להצלחתו של דור ה-Z. רוב הגישות החדשניות לחינוך שמות במרכז את הלומד היצירתי ודורשת יצירתיות גם ממחנכיו. יצירתיות דרושה כדי ליישם גמישות, הסתגלות מהירה לשינויים, המצאה ויזמות. החינוך ליצירתיות חייב להתייחס גם להקשר החברתי ולבטא ערכים הומניסטיים וסביבתיים. לדוגמה, עליו לעסוק בקידום שוויון והוגנות ולחבר באופן מתמשך בין שותפים. החינוך ליצירתיות מעוגן בחקר הקוגניציה האנושית ובלמידה החברתית. מוסדות חינוך שייטיבו לקדם חינוך ליצירתיות יאפשרו לבוגריהם לשגשג בתנאי אי-הוודאות שצופן עתידם.

1/4