איך לשלב את הטכנולוגיה בצורה נכונה בכיתה שלכם?

עודכן ב: אוק 6

אם עד היום חשבתם שטכנולוגיה במרחב הלמידה 

זה מקרן ומחשב, 

חשבו שוב...

אם ברצוננו...
להשתמש בטכנולוגיה העדכנית ביותר הזמינה לנו כיום
להישאר עדכניים לחיי התלמידים
לבסס פדגוגיה המכוונת להעברת האחריות על הלמידה לתלמידים,
לעודד יצירתיות והמצאה שלהם כביטוי ללמידתם
לקדם אצלם הבנה עמוקה (למידה משמעותית) 
ליצור עניין ומעורבות של הלומד
ולקדם מיומנויות של למידה משותפת, אמפתיה ומצוינות אישית וקבוצתית

אני רוצה להציע שלוש דרכים  לקדם את הכיתה שלנו למאה ה-21:

  1. 'מעבדת' פאב לאב- במתודה חשיבה עיצובית המקדמת יצירתיות וחדשנות

מדובר ב... מרחבי למידה בתצורת 'מעבדת פאב-לאב'. פאב לאב הוא קיצור של- Fabrication Laboratory = מעבדת ייצור. מה מייצרים שם? (הכל) אבל... המוצר עצמו הוא רק כלי... לקידום מיומנויות ויכולות מגוונות במאה ה-21.