לשתף תלמידים בבניית מרחבי הלמידה- האם זה אפשרי?

עודכן ב: יונ 21


הסרטון על בית-ספר עין הים בחיפה מספר כמה סיפורים במקביל-


סיפור של יוזמה חינוכית מוצלחת של שילוב המשחק בלמידה- עליו מתקיים דיון אקדמי ער
סיפור של תיאוריה ש"לבשה עור וגידים" במציאות הישראלית
סיפור של ערכים שבאו לידי מימוש
סיפור על הצלחה אקדמית -הישגי תלמידים עלו