top of page

בינה בכיתה- גישה יזמית לשילוב בינה מלאכותית בחינוך

ציבורי·103 חברים
Yakira Palavni
Yakira Palavni
7 במרץ 2024 · הצטרפו לקבוצה ביחד עם
אהובה אסרף
.

מי אנחנו

הקבוצה הזו נועדה לתמוך ולסייע לכל הלומדים בקורס ״בינה בכיתה״...

חברים

bottom of page