top of page

בינה בכיתה- גישה יזמית לשילוב בינה מלאכותית בחינוך

ציבורי·102 חברים
נעמה רותם
נעמה רותם

רותם ונעמה:

הבינה המלאכותית מאפשרת לנו לקצר תהליכים, ולחסוך זמן רב של ניסוי וטעיה

מי אנחנו

הקבוצה הזו נועדה לתמוך ולסייע לכל הלומדים בקורס ״בינה בכיתה״...

חברים

bottom of page