top of page

בינה בכיתה- גישה יזמית לשילוב בינה מלאכותית בחינוך

ציבורי·103 חברים

תצפו סופיה הרובוטית https://www.youtube.com/watch?v=hj58qZS5esA&ab_channel=CITYXVeniceVirtualPavilion

נעמה רותם

תודה!

いいね!

מי אנחנו

הקבוצה הזו נועדה לתמוך ולסייע לכל הלומדים בקורס ״בינה בכיתה״...

חברים

bottom of page