top of page

בינה בכיתה- גישה יזמית לשילוב בינה מלאכותית בחינוך

ציבורי·102 חברים

האזנתי להרצאת TED של ג׳וליאן טרז׳ר על ההקשבה ואני חושבת שאם נצליח למצוא את הדרך לגרום לכל התלמידים להקשיב זה לזה ולמורה ולהנחיותיו נפתור בעיות רבות בהן אנו נתקלים בבית הספר.

Nava Ben Moshe, Zvi
Shlomit m
ד"ר לימור ליבוביץ

מי אנחנו

הקבוצה הזו נועדה לתמוך ולסייע לכל הלומדים בקורס ״בינה בכיתה״...

חברים

bottom of page