top of page

בינה בכיתה- גישה יזמית לשילוב בינה מלאכותית בחינוך

ציבורי·102 חברים
תמר ליבנה
תמר ליבנה
5 במרץ 2024 · הצטרפו לקבוצה ביחד עם
klil fri
.

מי אנחנו

הקבוצה הזו נועדה לתמוך ולסייע לכל הלומדים בקורס ״בינה בכיתה״...

חברים

bottom of page