top of page

בינה בכיתה- גישה יזמית לשילוב בינה מלאכותית בחינוך

ציבורי·102 חברים
אסנת סרברו
אסנת סרברו

אסנת סרברו ואסיף בניש:

הבינה המלאכותי יכולה לתת לנו אפשרויות, שלא חשבנו עליהן, לפתוח בפנינו דלתות לרעיונות חדשים, שלא לקחנו בחשבון קודם.

ד"ר לימור ליבוביץ
רותם ליבוביץ

מי אנחנו

הקבוצה הזו נועדה לתמוך ולסייע לכל הלומדים בקורס ״בינה בכיתה״...

חברים

bottom of page