top of page

בינה בכיתה- גישה יזמית לשילוב בינה מלאכותית בחינוך

ציבורי·102 חברים
S
shulicohen7
14 בפברואר 2024 · הצטרפו לקבוצה ביחד עם
רוית אוחיון בן חיים
.

מי אנחנו

הקבוצה הזו נועדה לתמוך ולסייע לכל הלומדים בקורס ״בינה בכיתה״...

חברים

bottom of page