top of page

בינה בכיתה- גישה יזמית לשילוב בינה מלאכותית בחינוך

ציבורי·102 חברים
Adi Barak
Adi Barak
28 בדצמבר 2023 · הצטרפו לקבוצה ביחד עם
נפתלי זלץ
.

מי אנחנו

הקבוצה הזו נועדה לתמוך ולסייע לכל הלומדים בקורס ״בינה בכיתה״...

חברים

bottom of page