top of page

בינה בכיתה- גישה יזמית לשילוב בינה מלאכותית בחינוך

ציבורי·102 חברים

חג שמח חברות וחברים אחד הדברים שאני מתחבטת שוב ושוב בסוגיה של בינה מלאכותית היא השאלה : האדם או המכונה ידו של מי על העליונה ? קל לנו לומר באינסטנקטיביות שברור שאנו שולטים ואנו האחראיים ואנו מובילים אבל אם נכיסים לעומק השאלה כשאלה פילוסוית תוכלו לראות עד כמה המכונה שולטת עלינו כמה בוטים היום מובילים ומנצחים במלחמה ברשתות החברתיות בתמונות שהם פייק , סרטונים 😚שהם פייק שכולם יוצרו בבינה מלאכותית והם לגמרי מטים את דעת הקהל העולמית על מה שישראל עושה בעזה מה דעתכם ?

רויטל נאמן יהל

מי אנחנו

הקבוצה הזו נועדה לתמוך ולסייע לכל הלומדים בקורס ״בינה בכיתה״...

חברים

bottom of page