top of page

בינה בכיתה- גישה יזמית לשילוב בינה מלאכותית בחינוך

ציבורי·102 חברים

בתשובה לשאלתה רויטל, אני חושבת שקל מאוד לאבד שליטה על כלי הבינה במלאכותית. מהר מאוד הכלים האוטומטיים האלה יוליכו וינחו אותנו, במקום שאנו נוליך אותם.

כבר עכשיו כלים מוקדמים כמו וורד או כמו ווצאפ או רשתות חברתיות מוליכים אותנו, ומגדירים לנו דרישות שפתיות, דרישות שלנו מעצמנו ודרישות חברתיות.

מי אנחנו

הקבוצה הזו נועדה לתמוך ולסייע לכל הלומדים בקורס ״בינה בכיתה״...

חברים

bottom of page