top of page

בינה בכיתה- גישה יזמית לשילוב בינה מלאכותית בחינוך

ציבורי·102 חברים
irit frenkel
irit frenkel
14 בדצמבר 2023 · הצטרפו לקבוצה ביחד עם
Osnat Srebro
.

מי אנחנו

הקבוצה הזו נועדה לתמוך ולסייע לכל הלומדים בקורס ״בינה בכיתה״...

חברים

bottom of page