top of page

בינה בכיתה- גישה יזמית לשילוב בינה מלאכותית בחינוך

ציבורי·102 חברים

לוטן + שלומית


1) אתגר\כאב: תלמידים מפריעים במהלך שיעור.

2) המטרה\הגדרה: זיהוי הסיבות להפרעה ומתן פתרון. לדוגמא - המערכת תדע לזהות אם יש צורך במענה תרופתי או התנהגותי.

3) מערכת AI בדומה ל CHATGPT מתחום מדעי החברה והפסיכולוגיה - תדע לזהות מקרים בהם יש צורך בטיפול תרופתי ו\או טיפול התנהגותי ומתן הצעות קונרקטיות.

4) אבטיפוס - קיים בתחומי הרפואה כיום.

5) בדיקה- לא הספקנו

ד"ר לימור ליבוביץ

מי אנחנו

הקבוצה הזו נועדה לתמוך ולסייע לכל הלומדים בקורס ״בינה בכיתה״...

חברים

bottom of page