top of page

חשיבה עיצובית היא מתודה מעולם העיצוב לגיבוש פתרונות לבעיות בעולם האמיתי. חשיבה עיצובית בבתי הספר מאפשרת להשתמש בהזדמנויות למידה מחיי הקהילה של התלמידים והמורים כדי לחקור ביחד, להעלות פתרונות יצירתייים ולבנות פרויקטים מקוריים שיובילו להגשמת חזון משותף. הגישה המלהיבה הזו פורצת את הגבולות המוכרים של למידה מסורתית, מביאה חדשנות ומוטיבציה לחינוך. כאן תכירו דרכים מעשיות ליישם אותה אצלכם. 

bottom of page