תפיסה חזותית ולמידה עם ייצוגי מדיה


המרצה באו לוטו  Beau Lotto

אומר שתפיסה חזותית היא אישית, ועם זאת תלויה בתרבות בה אנחנו פועלים.

כל דבר שהעין רואה, היא רואה בתוך קונטקסט (סביבה, שהצופה הוא חלק ממנה).


כשאנחנו מדברים על אוריינות חזותית,

אנחנו מדברים על תשומת לב, תפיסה חזותית ופרשנות.

אלה שלושת המרכיבים הכי חשובים שנצטרך להתמקד בהם כדי להבין

כיצד ללמד טוב יותר באמצעות שימוש בייצוגים חזותיים בפדגוגיה.


מידע נקלט מהסביבה באמצעות החושים.

המידע הזה חסר משמעות אם אנחנו לא נותנים לו פרשנות.

(