העצמת יכולות כתיבה באמצעות שימוש בצילומים בשיעור

עודכן ב: אפר 4

הרבה מורים לתלמידים המתקשים בכתיבה

מחפשים דרכי הוראה חדשות שיקדמו למידה משמעותית,

במאמר מסוים מצאתי דוגמה ליישום אוריינות מולטימודאלית (מודאליטי=אופנויות) בשיעורי שפה.

החידוש- שימוש במצלמה ובמשחק תפקידים לקידום קריאה וכתיבה (ותהליכי טיוט).

דוגמה זו מובאת בתרגום ותיווך חופשי מתוך

המאמר: Literacy Inquiry and Pedagogythrough a Photographic Lens

מהלך השיעור מתקיים כך:

1. התלמידים כותבים סיפור כחלק משגרת הוראת השפה תוך כדי השבחה ושיפור (את זה אנחנו כבר מכירים...).

2. המורה בשיתוף עם תלמיד 'משחקים תפקיד' של 'עורך' ו'סופר', הסופר מתאר את הצורך שלו בצילום כדי להוסיף לטקסט,

ואילו העורך מסייע לו לחשוב על הצילום הדרוש לו.

התלמידים משתתפים במתן הצעות לסופר יחד עם ה'עורך'.

באופן כזה התלמידים מקבלים רעיונות המסייעים להם להמשיך לחלק הבא.

לדוגמה- התלמיד במאמר רוצה לספר על מכונית מסוג 'למבורגיני',

אבל אין לו אפשרות לצלם אותה כי היא מכונית נדירה.

תלמיד אחר מציע לו לצלם מכונית אחרת ולספר כיצד היא שונה מה'למבורגיני'.

המורה 'עורך' שואלת -מה ה'סופר' רוצה שהקוראים שלו ידעו?

התלמיד עונה שהוא רוצה שהקוראים ידעו שהמכונית מאוד מהירה ויקרה.

המורה 'עורך' שאלה בחזרה- ואיך אתה מתכוון לגרום לכך?

הדיון מתנהל עד שהלומדים מצליחים לתאר איזה צילום יקדם את ההבנה של הסיפור שלהם.

השימוש בשפה הדבורה מכין את ההמשך- שימוש בשפה כתובה ובצילום כדי לתווך סיפור לקוראים.

3. כל זוג תלמידים (בעלי נושא דומה) מקבל זמן שימוש במצלמה

ומצלמים תמונות (בתוך או מחוץ