אוריינות חזותית היא ביטוי של חשיבה


בהרצאה הזו בריאן קנדי מרצה ב-TED ומראה את החיבור בין הראייה שלנו לקוגניציה- לחשיבה.

הוא אומר ש"אוריינות חזותית היא היכולת לבנות משמעות מתמונות"

הגדרה מאוד נפוצה ומוסכמת למושג הזה.

החיבור בין מה שרואים למה שמבינים עובר דרך ה-פרשנות.

אוריינות חזותית איננה מיומנות, היכולת הזו משתמשת במיומנויות כארגז כלים שלה.

אוריינות חזותית היא צורה של חשיבה ביקורתית, שמקדמת את היכולת האינטלקטואלית של האדם.


בריאן אומר שהתחלנו לדבר על אוריינות חזותית כבר מ-1969, אבל "הפסדנו" את התחום החשוב הזה משום שהוא נתפס כשייך לאמנויות ולתרבות החזותית,

אבל היום אנחנו עומדים בפני עידן חדש- העידן הדיגיטאלי.