top of page

בינה בכיתה- גישה יזמית לשילוב בינה מלאכותית בחינוך

ציבורי·102 חברים

כדאי להכיר פתרונות לבעיות מתחום הSEL בכלי בינה מלאכותית אשר חלקם כבר אושרו בגפ״ן. קראו באתר שלי בפוסט- הבינה המלאכותית ואני על כלים ייחודיים אלה:


Shlomit m
שיך זייד נאיל

    מי אנחנו

    הקבוצה הזו נועדה לתמוך ולסייע לכל הלומדים בקורס ״בינה בכיתה״...

    חברים

    bottom of page