top of page

בינה בכיתה- גישה יזמית לשילוב בינה מלאכותית בחינוך

ציבורי·103 חברים
rola gbareen
rola gbareen
5 בפברואר 2024 · הצטרפו לקבוצה ביחד עם
איריס סגל
.

מי אנחנו

הקבוצה הזו נועדה לתמוך ולסייע לכל הלומדים בקורס ״בינה בכיתה״...

חברים

bottom of page