top of page
a realistic woman scholar in the lab, workink with a descktop computer, looking at the win

חשיבת עתיד בחינוך

כלים מעשיים ליישום חשיבת עתיד, חדשנות ויצירתיות לעתיד טוב יותר

בואו ננסה לדמיין את העולם שלנו בעוד 5 שנים, או בעוד 10 שנים. מה יהיו הדברים שיהיו חשובים לנו יותר מהכל? בסדרת תרגילים ניישם מתודות של חשיבת עתיד כדי להיערך טוב יותר יחד עם תלמידינו לחוויות, אתגרים והזדמנויות שמחכות לנו אי שם בתקופה הקרובה. כלי תכנון עתיד הם ה-א'-ב' של הדור הזה. הם האוריינות הדיגיטלית של הדור הקודם. לאלו שירכשו אותם תהיה הזדמנות לעצב עתיד טוב יותר עבור עצמם ועבור היקרים להם. המתודות שנלמד יכולות להשתלב בכל היבט של החינוך, מרמת השיעור ועד רמת החזון הבית-ספרי.

עוד על הקורס הזה

בואו ננסה לדמיין את העולם שלנו בעוד 5 שנים, או בעוד 10 שנים. מה יהיו הדברים שיהיו חשובים לנו יותר מהכל? בסדרת תרגילים ניישם מתודות של חשיבת עתיד כדי להיערך טוב יותר יחד עם תלמידינו לחוויות, אתגרים והזדמנויות שמחכות לנו אי שם בתקופה הקרובה. כלי תכנון עתיד הם ה-א'-ב' של הדור הזה. הם האוריינות הדיגיטלית של הדור הקודם. לאלו שירכשו אותם תהיה הזדמנות לעצב עתיד טוב יותר עבור עצמם ועבור היקרים להם. המתודות שנלמד יכולות להשתלב בכל היבט של החינוך, מרמת השיעור ועד רמת החזון הבית-ספרי.

המנחה שלכם

ד״ר לימור ליבוביץ

ד״ר לימור ליבוביץ

ד״ר לימור ליבוביץ היא מומחית בתחום יצירתיות, הדרכה ושילוב טכנולוגיה בחינוך

bottom of page