תכנון סביבת הלמידה- להבין מה אנחנו עושים ומדוע


סובלנות והקשבה- ערכים מוצהרים בסביבת הלמידה שתכננו מורים ותלמידים

בית-ספר יסודי, סוקולוב, בת-ים

סביבת הלמידה היא מרחב פתוח גדול בקומה התחתונה של בית-הספר

בו עומדים שולחנות וכסאות (בקבוצות). המרחב משמש "כיכר" מרכזית בחלל בית-הספר

בצילום- קיר אחד מתוך סביבת למידה שהכינו המורות חיה ואורלי בהדרכת מדריכת הפסג"ה