סיפור הדרכה על עיצוב כיתה


הכיתה היא המקום בו מתקיימים מרבית תהליכי הלמידה בבית-הספר.

הרבה מחשבה ומאמץ מושקעים בתכנון הסביבה הלימודית על-ידי מורות בית-הספר היסודי.


מהכרות עם מורות בשדה ההוראה אני יכולה להצביע על שני כיוונים חסרים בהכשרה הניתנת למורות-
הראשון - בנושא תכנון ובניית סביבת הלמידה הכיתתית.על-פי הכרותי, בהכשרה, כן מכוונים את המורות להכין מרכזוני למידה שונים בדגש על פעילות משחקית ואחרת כדי לקדם למידה בדרכים מגוונות, אך לא מכשירים מורים לבנייה של חלל מעוצב, לעקרונות של עיצוב פנים לבניית אווירה רצויה וכדומה.
השני- בנושא למידה מייצוגים חזותיים,
לא מתמקדים באופנים בהם תלמידים מעבדים מידע מייצוגים חזותיים שונים ואין דיון ממוקד גם באפשרויות השונות לקידום למידה משמעותית באמצעותם. הרבה על הנושא הזה ניתן לקרוא בספרה החדש של