מתי נתתם משימה הכוללת ציור דיאגרמה?
אם אתם מורים הנאבקים בזיכרון המתעתע של תלמידיכם....

היום הם יודעים ומחר כבר לא..


ושואלים- מדוע הם לא זוכרים את המרכיבים של המערכת? עיכול..עצבים..לב.. וכו'

את המיקום שלהם ביחס לרכיבים הא