top of page

מתי יעלם חדר הכיתה? ומה יקרה לו כשנחזור לשגרה לאחר משבר הקורונה?

עודכן: 30 במרץ 2023

לאחרונה שומעים יותר ויותר על חברות שמחפשות

לשנות את האווירה במשרד.


כתבה כמו זו- מספרת על היתרונות העצומים.

לדוגמה, השיפור בתקשורת וברווחה האישית

כשעובדים במרחב דינאמי, משותף ולא היררכי המאפשר שילוב מיטבי של טכנולוגיה.מחקרים שנעשו על מרחבים כאלה דיווחו ש:


  • עובדים מנצלים פחות ימי מחלה

  • עובדים יותר נינוחים ושמחים

  • עובדים נמשכים לחברה ספציפית בגלל המרחב המיוחד

  • עובדים מבצעים יותר משימות ביום העבודה

תוכלו לקרוא עוד כתבות בנושא-


חשבו רגע..

בעקבות השינוי... מה נעלם?

מה שמבינים בין המילים הוא: המשרד האישי (זה עם הדלת..) הולך ונעלם.


yoga kids


אז איך זה בכלל קשור לבתי-הספר?גם בתי- הספר רוצים לקדם:


  • ניצול טוב יותר של הזמן

  • תלמידים ומורים שמחים ונינוחים

  • הנאה וסקרנות

  • בריאות פיזית ורגשית


רוב בתי-הספר עוברים בימים אלה שינויים ומחדשים מרחבי למידה

בהתאם לשינוי בתפיסות ובגישות ללמידה.


קיים כיום בארץ ובעולם מעבר של תפקיד המורה- ממרצה למנחה ומלווה של הלומדים

ושינוי באחריות הלומדים- העסוקים בתהליכי חקר מתוך עניין וסקרנות,

המקיימים למידה שיתופית ומשתמשים באופן הולך וגובר בטכנולוגיה.


בהנחה שהשינוי בתפקידי המורים והתלמידים ימשיך ואף יגבר-

ובהנחה שתושלם המהפכה הטכנולוגית בחינוך...

נצטרך לחשוב על שינוי מהותי במרחבי הלמידה.


להערכתי-

חדרי הכיתות ייעלמו ויופיעו במקומם מרחבים אחרים.

מרחבים אלה לא יאורגנו לפי גיל הלומדים, תחום הלמידה או זהות המורה המלמד.


הם יאורגנו אחרת.


איזה צורות לארגון מרחב הלמידה הבית-ספרי יתהוו בעתיד?


יש לכך כמה 'מבשרים'.

אחד מהם הוא מרחבי העבודה שהוזכרו בהתחלה.

כבר כעת קיימים באוניברסיטאות (גם בארץ) מרחבים כאלה.

באוניברסיטה נוכל כבר לראות מרחבי למידה שמספקים שרותי למידה

לדוגמה- בספריות-

מרחבים אלה כבר מתפתחים כיום בבתי-ספר.

כרגע הם קיימים לצד החדרים המסורתיים.צורות נוספות של 'מבשרים' תוכלו לראות בפוסטים קודמים באתר הזה:


איזה עוד מרחבי למידה חדשניים קיימים בסביבתכם?

ספרו לי.

הרשמו לפורום האתר עכשיו והצטרפו אלי לדיון מעורר חשיבה.

בהצלחה מורי המאה ה-21,

Comments


bottom of page