top of page

להתחיל אחרת לחלוטין את השנה- חשיבה עיצובית בחינוך

עודכן: 3 באוק׳ 2022

חשיבה עיצובית היא מתודה מעולם העיצוב שמאפשרת לנו לחשוב מחדש על הוראה ולמידה בכיתה.
בעולם העיצוב משתמשים בה כדי להמציא חפצים או שירותים חדשניים המתאימים ללקוח בתוך הקשר מסוים.

אתאר כאן בקצרה איך החשיבה העיצובית יכולה להביא לחדשנות בבית-הספר ולשינוי בלמידה, בהוראה ובחינוך!


לחשיבה העיצובית מספר שלבים: אמפתיה, ניתוח (חקר), העלאת רעיונות לשינוי ובחינתם בפועל

(לאחר מכן רפלקציה על ההתנסות ובהמשך שכלול הפרקטיקה).


באופן חופשי אני אתאר את השלבים הללו בהתאמה להקשר הבית-ספרי

ובמיוחד- לשיעורים הראשונים של שנת הלימודים-


אמפתיה- חשוב לעודד את התלמיד לספר על עצמו באופן לא שטחי             

הכוונה לשיחה ממקום לא שיפוטי, התעניינות אמיתית ושאיפה לבנות מערכת יחסים. אני מציעה לקיים עם התלמיד שלכם שיח סביב ייצוגים חזותיים שהוא יצר בעצמו בשיעור הראשון בהנחייתכם- מספר דוגמאות למשימות רלוונטיות:



ניתוח - (חקר) חשוב לא רק לתלות את הייצוגים על הקירות אלא גם לנתח לעומק 

             ולהפיק מהם משמעות (גם המורה מנתח וגם התלמידים). 

             בשלב זה מנתחים לעומק את הייצוגים שבנו התלמידים. 

             מנתחים את מפות החשיבה שלהם המתארות את מחשבותיהם והתפיסות שלהם

             כלפי חברים או כלפי למידה, כלפי בית-ספר וכלפי היבטים שונים בחייהם.


ריעיון- idiation - העלו רעיונות ביחס לתלמיד מסוים או קבוצת תלמידים- (בחרו בעיה העולה מהניתוח של

            הייצוגים). לדוגמה- כיצד תהפכו את חוויית הלמידה שלו השנה למותאמת יותר עבורו? כתבו את כל

            הרעיונות העולים על דעתכם, ושתפו עמיתים.

תוכלו להשתמש בכלים מגוונים להעלאת רעיונות. לדוגמה- קחו פתקים דביקים PostIt, שבו עם

            מורה עמית - כל אחד בתורו אומר רעיון אחד בקול, כותב אותו ומקשיב לרעיון של עמיתו.

            אחרי 10 דק' (ושפע רעיונות) סדרו את הפתקים בקבוצות וזקקו את הרעיונות הטובים ביותר. 

            תכננו יחד אסטרטגיה לעבודה עם טיפוסי תלמידים שונים/ טיפוסי הורים שונים/ טיפוסי אתגרים

            אחרים בחיי בית-הספר.


פיילוט- נסו את אחד הרעיונות שבחרתם ובדקו אם הוא עובד... בקשו משוב מהתלמידים, מההורים ובחנו

           את השפעת הפעולות שעשיתם. הסיקו מסקנות, שפרו את האסטרטגיה בעקבות מסקנות אלה ונסחו

           אותה מחדש. בדקו רעיון אחר באותה דרך. שתפו עם עמיתים ובחנו כיצד ההתנסויות פורצות

          הדרך משנות את האווירה בכיתות.


מודל מנוסח שלהאסטרטגיה החדשנית שפיתחתם- בסיום התהליך תוכלו להציג את האסטרטגיה בפני

          עמיתים. ואם תכתבו לי- אשמח לפרסם כאן!



שידור בתכנית גלובוס בערוץ 1- פרופ' עזרי טרזי מספר על מהפכת החשיבה העיצובית

פרופ' טרזי הוא ראש התכנית לתואר שני בבצלאל.


ממליצה גם על הספר Dז: חשיבה עיצובית (מזמינים מבצלאל דרך האתר שלהם). 


בהצלחה מורי המאה ה-21.

Comments


bottom of page