להתחיל אחרת לחלוטין את השנה- חשיבה עיצובית בחינוך

עודכן ב: אוג 1

חשיבה עיצובית היא מתודה מעולם העיצוב שמאפשרת לנו לחשוב מחדש על הוראה ולמידה בכיתה.
בעולם העיצוב משתמשים בה כדי להמציא חפצים או שירותים חדשניים המתאימים ללקוח בתוך הקשר מסוים.

אתאר כאן בקצרה איך החשיבה העיצובית יכולה להביא לחדשנות בבית-הספר ולשינוי בלמידה, בהוראה ובחינוך!


לחשיבה העיצובית מספר שלבים: אמפתיה, ניתוח (חקר), העלאת רעיונות לשינוי ובחינתם בפועל

(לאחר מכן רפלקציה על ההתנסות ובהמשך שכלול הפרקטיקה).


באופן חופשי אני אתאר את השלבים הללו בהתאמה להקשר הבית-ספרי

ובמיוחד- לשיעורים הראשונים של שנת הלימודים-


אמפתיה- חשוב לעודד את התלמיד לספר על עצמו באופן לא שטחי