המורה בעלת הידע באוריינות חזותית

עודכן ב: אוג 2
ספר שכתבה פרופ' בילי עילם ב 2012 Teaching, Learning, and Visual Literacy: The Dual Role of Visual Representation

מהווה נקודת התחלה לדיון במיומנויות המורה בעידן החזותי.


פרופ' בילי עילם מגדירה את הידע החדש של המורה היום:
ידע תוכן פדגוגי וויזואלי. עילם טוענת שהאוריינות החזותית בעלת שני היבטים:
1. המורה מסוגלת לפענח ייצוגי מדיה, וגם ליצור ייצוגי מדיה חזותיים תוך שימוש בשפת הסימנים המיוחדת שלהם.
2. המורה מסוגלת לבנות משימות למידה לתלמידיה, להציג להם מידע ולערוך דיונים סביב ניתוח של מידע המצוי בייצוגים חזותיים מגוונים (מפות, מפות חשיבה, תצלומים, גרפים, ציר זמן, סרטים, אנימציה ועוד). מורה יכולה גם לפתח את האוריינות החזותית של תלמידיה.

לימים, אני חקרתי במסגרת הדוקטורט שלי את הפיתוח של הידע המיוחד הזה בקבוצת מורים שלמדה בהשתלמות אצל מומחית באוריינות חזותית.

המנחות שלי- פרופ' לילי וארלנד ברק ופרופ' בילי עילם מאוניברסיטת חיפה ליוו אותי במשך מספר שנים.


את הדוקטורט שלי תוכלו לקרוא כאן. למידת מורים בהדרכה בתחום ייצוגי מידע וויזואליים: חקר מקרה