אוריינות מדיה מאפשרת להבין את העולם סביבנו, לבקר את המידע המוצג באמצעות מגוון ייצוגים וויזואליים ולעצב מידע לצרכים שונים, כולל בהקשרי למידה. ביטוי של אוריינות מדיה במשימות למידה יכול להעשיר את הפדגוגיה ולחבר את התלמידים שלנו לעולמות הידע, להביא חדשנות ולאפשר ליזמות חינוכית לשגשג