top of page

בינה בכיתה- גישה יזמית לשילוב בינה מלאכותית בחינוך

ציבורי·103 חברים

צפיתי בהרצאת הטד של גרג ברוקמן מחודש אפריל השנה על החידושים, הכוונות והמטרות של חברת OpenAI וזה עורר אצלי מחשבה על האופן המדויק בו נוכל להשתמש בכלי הבינה המלאכותית כדי להיטיב עם החינוך. אחד הדברים החשובים ביותר הוא פיתוח אוריינות בינה מלאכותית בעצמנו. מה אתםן לוקחים ות מההרצאה?

https://www.ted.com/talks/greg_brockman_the_inside_story_of_chatgpt_s_astonishing_potential

מי אנחנו

הקבוצה הזו נועדה לתמוך ולסייע לכל הלומדים בקורס ״בינה בכיתה״...

חברים

bottom of page