top of page

בינה בכיתה- גישה יזמית לשילוב בינה מלאכותית בחינוך

ציבורי·102 חברים
Laurie sarah smadja
Laurie sarah smadja

הי לימור, בשלב הראשון של הקורס יש קישור למאגר השראה של פרומפטים Google Arts & Culture. המון סוגי אומנות ובכל אחד יצירות רבות. הכוונה פה לנסות לכתוב פרומפט ולראות אם נצליח לייצר תמונה כמו של אומן מסויים? מה נדרש לעשות בשלב הזה?

מי אנחנו

הקבוצה הזו נועדה לתמוך ולסייע לכל הלומדים בקורס ״בינה בכיתה״...

חברים

bottom of page